Obal roku 2022 - Získali jsme ocenění v soutěži

Naše tašky získaly ocenění na soutěži Obal roku 2022 - a to Cenu sympatie

 "Cena se uděluje bez ohledu na to, zda přihlašovaný exponát uspěl u odborné poroty a tím získal ocěnění OBAL ROKU nebo ne.

Pořadatel soutěže Obal roku, Obalový institut Syba, uděluje CENU SYMPATIE exponátům, jejichž tvůrci využili nové metody, nové přístupy, netradiční změny nebo nápady."

Papírová taška na balení zeleniny byla původne vyvinutá pro potřeby farmářů ze Skalkova. Rozhodli se ji poslat do světa a začít dál prodával, protože ačkoliv jde o jednoduchý obal, na trhu se podobný specializovaný obal na brambory a zeleninu nenacházel.

Takto zabalené brambory mají několik výhod:

  • nevysychají, neztrácí váhu - v tašce si vytvoří vlastní mikroklima,
  • nezezelenají – vždy lze tašku uzavřít, aby nebyly na přímém světle,
  • nezapráší, neušpiní ostatní nakoupené zboží – uzavřený obal,
  • praktické balení – taška s ouškem 3 kg nebo 5 kg,
  • brambory jsou baleny bez plastového obalu – do papíru,
  • taška je několika násobně použitelná,
  • obal je ekologický, recyklovatelný, kompostovatelný.

 

Význam soutěže Obal roku

Soutěž OBAL ROKU přispívá k posílení ekologického povědomí a udržitelných praktik v obalovém průmyslu. Představuje impulz pro inovace, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zároveň nabízí funkčnost a estetiku. Toto ocenění nejenže poskytuje výrobcům a designérům uznání za jejich práci, ale také podněcuje k diskusi o důležitosti udržitelných balicích řešení.

Soutěž OBAL ROKU také podporuje lokální výrobce. Díky tomuto ocenění se menším, lokálním firmám otevírají dveře na trh a poskytuje jim se tak příležitost ukázat své inovativní a udržitelné produkty na národní i mezinárodní úrovni. Lokální výrobci tak získávají větší publicitu a šanci na rozšíření svého podnikání. Tato soutěž jim poskytuje platformu, kde se mohou setkat s potenciálními zákazníky, partnery a investory.

Propagací a oceněním udržitelných a ekologicky šetrných obalů soutěž povzbuzuje výrobce k navrhování a výrobě obalů, které minimalizují negativní dopad na životní prostředí. To může zahrnovat snížení použití plastů, využití recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, snížení velikosti obalů pro efektivnější dopravu a mnoho dalších strategií, které přispívají k ochraně životního prostředí.

Kromě toho, soutěž OBAL ROKU podněcuje výzkum a vývoj v oblasti udržitelných obalů a zvyšuje povědomí o významu ekologicky šetrného designu. Oceňuje tak ty, kteří jdou příkladem a inspirují ostatní v tomto důležitém odvětví.