Ekologické tašky - z čeho se vyrábí a proč je používat

Ekologické tašky mohou být vyrobeny z řady různých materiálů. Vše záleží na konkrétním modelu eko tašky a na tom, co je považováno za nejvhodnější pro její použití a cíle udržitelnosti. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších materiálů používaných k výrobě ekologických tašek:

  1. Bavlna: Bavlněné tašky jsou velmi populární pro jejich sílu a schopnost vydržet opakované použití. Bavlna je přírodní materiál, který je biodegradabilní a kompostovatelný. Nejvhodnější jsou tašky z bio bavlny, protože se při jejich pěstování nepoužívají chemické prostředky a celý proces výroby je co nejšetrnější k životnímu prostředí v místě, kde se bavlna pěstuje. 

  2. Juta: Juta je dalším přírodním materiálem, který se často používá k výrobě ekologických tašek. Je to silný, ale lehký materiál, který je také biodegradabilní a kompostovatelný.

  3. Papír: papírové vlákno je vyráběno z obnovitelných zdrojů - ze dřeva nebo z vláken jiných rostlin (např. konopí). Kvůli své rozložitelnosti jsou určitě lepší alternativou k jednorázovým plastovým taškám a obalům, protože se za působení vody snadno rozloží. Problémem můžou být různé příměsi, tisky, lepidla a pásky, nebo voděodolné úpravy a plastové vrstvy. Nejvhodnější jsou tašky z již recyklovaných vláken, které se snažíte používat co nejdéle a zabráníte tak opakovanému nákupu nových tašek a obalů. 
  4. Recyklovaný PET (rPET): rPET, nebo recyklovaný polyethylentereftalát, je typ plastu, který byl recyklován z již použitých plastových produktů, jako jsou láhve na nápoje. Tašky vyrobené z rPET mohou být také recyklovány, což znamená, že mohou být znovu využity a snižovat tak zátěž na naše skládky. Všechny pastové obaly je třeba poctivě recyklovat, aby nepůsobily zátěž na ekosystémy. 
  5. Kompostovatelné plasty: Některé ekologické tašky jsou vyrobeny z plastů, které jsou schopné se rozložit pod určitými podmínkami. Tyto typy plastů mohou být vyrobeny z různých materiálů, včetně kukuřičného škrobu, brambor a dalších rostlinných materiálů.

Je důležité si uvědomit, že různé typy ekologických tašek mohou mít různé dopady na životní prostředí v závislosti na tom, jak jsou vyráběny a jak jsou nakonec likvidovány. Například, zatímco tašky vyrobené z bavlny nebo juty mohou být biodegradabilní, jejich výroba může vyžadovat větší množství vody než výroba plastových tašek. Proto je důležité zvážit celý životní cyklus tašky při hodnocení jejího celkového dopadu na životní prostředí.

Eko tašky: Proč je používat?

Ekologické tašky, často nazývané také znovupoužitelné nebo udržitelné tašky, se stávají stále oblíbenějším řešením pro zákazníky po celém světě, a to z mnoha dobrých důvodů. Hlavní výhodou ekologických tašek je jejich přínos pro životní prostředí, ale nabízejí i řadu dalších výhod, které mohou překvapit.

Šetrné k životnímu prostředí

Prvním a nejdůležitějším aspektem ekologických tašek je jejich schopnost snižovat zátěž na naše životní prostředí. Odhaduje se, že ročně se vyprodukuje až 5 bilionů plastových tašek, které trvají až 1000 let, než se rozloží. Ekologické tašky, na druhou stranu, jsou často vyrobeny z materiálů jako je bavlna, juta nebo recyklovaný papír, které jsou biodegradabilní a méně škodlivé pro životní prostředí.

Znovupoužitelnost

Ekologické tašky jsou navrženy s myšlenkou znovupoužitelnosti. Mají smysl jen tehdy, když budou použity opakovaně, což potom nejen šetří zdroje, ale také snižuje množství odpadu, který produkuje průměrný spotřebitel.

Energetická účinnost

Výroba ekologických tašek může být také energeticky účinnější. Například podle studie z roku 2011, kterou provedl Environment Agency ve Velké Británii, vyžaduje výroba bavlněné tašky méně než polovinu energie potřebné k výrobě stejného množství plastových tašek.

Ekonomické výhody

I když mohou být ekologické tašky v předních nákladech dražší než plastové tašky, jejich dlouhodobé využití může vést k úsporám. Podle studie z roku 2014, publikované v Journal of Environmental Economics and Management, mohou ekologické tašky snížit spotřebu plastových tašek až o 40 %, což může vést k významným úsporám pro obchodníky a spotřebitele.

Posílení značky a image

Pro firmy mohou ekologické tašky také představovat skvělý marketingový nástroj. Ukazují, že společnost bere vážně svůj dopad na životní prostředí, což může posílit její image v očích zákazníků a zlepšit její reputaci.

Celkově platí, že přechod na ekologické tašky může přinést řadu výhod, jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek. Ať už jde o snížení naší závislosti na fosilních palivech, snížení množství odpadu nebo podporu udržitelných obchodních praktik, ekologické tašky jsou jednoduchým a efektivním způsobem, jak se pohnout správným směrem.